Rantakar Pachisi jain stavanRATNAKAR PACHISI

Mandir cho mukti tana, mangalya krida na prabhu,
Ne indra nar ne devna, seva kare tari vibhu;
Sarvagna cho swami vadi, Shirdhar atishay sarvana,
Ghanu jeev tu ghanu jeev tu, bhandar gyaankala tana... 1

Tran jagatna aadhar ne, avtar he ! karuna tana,
Vadi vaidya ! he durvar aa, sansarna dukho tana;
Vitrag vallabh vishwana, tuj pas arji uchharu,
Jano chata pan kahi tane, aa hraday hun khali karu... 2

Shu balko maa baap pase, bal krida nav kare?
Ne mukhmathi jem ave, tem shu nav uchhare?
Temej tamari pase tarak, aaj bhola bhavthi,
Jevu banyu tevu kahu, tema kashu khotu nathi... 3

Mein dan to didhu nahi, ne shiyal pan palyu nahi,
Tapthi dami kaya nahi, shubh bhav pan bhavyo nahi,
Ee char bhede dharm mathi, kai pan prabhu mein nav karyu,
Maru bhraman bhav sagare, nishfal gayu ! nishfal gayu !.... 4

Hun krodha agani thi balyo, vadi lobh sarp dashyo mane,
Galyo manrupi ajgare, hun kem kari dhyavu tane?
Man maru mayajalma, mohan ! maha munjay che,
Chadi char choro hathama, chetan ghano chagday che.... 5

Mein parbhave ke aa bhave pan, heet kai karyu nahi,
Tethi kari sansarma ,sukh alp pan pamyo nahi,
Janmo amara jinji !, Bhav purna karvane thaya,
Avel baji hathma, Agyaan thi hari gaya.... 6

Amrut zare tuj mukhrupi, chandrathi to pan prabhu,
Bhinjay nahi muj man, arere! Shu karu hun to vibhu?,
Pathar thaki pan kathan, maru man khare ! kyaanthi drave ?,
Markat sama aa man thaki, hun to prabhu haryo have.... 7

Bhamta maha bhavsagare, pamyo pasaye aapna,
Je gyaan darshan charanrupi, ratnatray dushkar ghana;
Te pan gaya pramadna vashathi, prabhu! kahun chu kharu,
Koni kane kirtar ! aa, pokar jaine hun karu?.... 8

Thagva vibhu aa vishwane, vairagyana rango dharya,
Ne dharmna updesh, ranjan lokne karva karya;
Vidya bhanyo hun vad mate, ketli kathani kahu?
Sadhu thaine baharthi, dambhik andarthi rahu.... 9

Mein mukhne melu karyu, dosho paraya gaaine,
Ne netrane neendit karya, par narima laptaine;
Vadi chitne doshit karyu, chinti natharu par tanu,
He nath! Maru shu thashe?, chalak thai chukyo ghanu.... 10

Kare kadjaane katal pida, kamni bihamani,
Ee vishayma bani andh hun, vidambana pamyo ghani;
Te pan prakashyu aaj lavi, laaj aap tani kane,
Jano sahu tethi kahu, kar maaf mara vaak ne.... 11

Navkar mantra vinaash kidho, anya mantro Janine;
Kushashtrana vakyo vade, hani Aagamoni vaanine;
Kudevni sangat thaki, karmo nakama acharya,
Mati brahm thaki ratno gumavi, kaach katka mein grhaya.... 12

Avel drashti margma, muki mahavir aapne;
Mein mudh dhiye hradayma, dhyaya madan na chapne;
Netra baanone payodhar, naabhi ne sundar kati,
Shangar sundariyo tana, chatakel thai joya ati.... 13

Mrugnayni sam nari tana, mukh chandra nirakhva vati,
Muj man vishe je rang lagyo, alp pan gudho ati,
Te shrutrup samudrama, dhoya chata jaato nathi,
Tenu kaho kaaran tame, bachu kem hun aa paapthi?.... 14

Sundar nathi aa sharir ke, samudaay gunn tano nathi,
Uttam vilas kala tano, dedipyaman prabha nathi;
Prabhuta nathi to pan prabhu, abhimanthi akkad faru,
Chopat char gati tani, sansarma khelya karu…. 15

Ayushya ghattu jay to pan, paap buddhi nav ghate,
Aasha jeevanni jay pan, vishyaabhilaasha nav ghate;
Aushadh vishe karu yatan pan, hun dharm ne to nav ganu,
Bani mohma mastan hun, paya vinana ghar chanu…. 16

Aatma nathi, par bhav nathi, vali punya paap kashu nathi,
Mithyatvini katu vani mein, dhari kan pidhi swaadthi;
Ravi sam hata gyaane kari, prabhu aapshri to pan are,
Divo lai kuve padyo, dhikkar che muj ne khare !.... 17

Mein chitthi nahi devni, ke Supatrani puja chahi,
Ne shravko ke sadhuono, dharm pan palyo nahi;
Pamyo prabhu narbhav chata, ranma radya jevu thayu,
Dhobitana kutra samu, mama jeevan sahu ede gayu…. 18

Hun kamdhenu kalpataru, chintamani na pyaar ma,
Khota chata jhankhyo ghanu, bani lubhd aa sansar ma;
Je pragat sukh denar taro, dharm te sevyo nahi,
Muj murkh bhavo ne nihali, nath! Kar karuna kai…. 19

Mein bhog sara chintavya, te rog sam chintavya nahi,
Aagman ichyun dhan tanu, pan mrutyu ne prichyun nahi,
Nahi chintavyu mein nark, kaaragruh sami che nariyo,
Madhubindu ni aasha mahi, bhay matra hun bhuli gayo…. 20

Hun shudh acharo vade, saadhu hraday ma nav rahyo,
Kari kam par upkar na, yash pan upaarjan nav karyo;
Vadi tirth na udhar aadi, koi karyo nav karya,
Fogat are ! Aa laskha chorashi tana phera farya…. 21

Guru vani ma vairagya kero, rang lagyo nahi ane,
Durjan tana vakyo mahi, shanti made kyaanthi mane?,
Taru kem hun sansar aa, adhyaatm to che nahi jari?,
Tutel tadiyano ghado, jadthi bharaye kem kari?.... 22

Mein parbhave nathi punya kidhu, ne nathi karto haji,
To avta bhav ma kaho, kyaanthi thashe he nathji ! ;
Bhoot bhavi ne saamprat trane bhav, nath hun hari gayo,
Swami trishanku jem hun, aakash ma latki rahyo ! .... 23

Athva nakamu aap pase, nath shu bakvu ghanu?
He devta na pujya! Aa charitra muj pota tanu;
Jaano swaroop tran loknu, to mahru shu matra aa?,
Jyaan crodno hisaab nahi, tyaan pai ni to vaat kyaan! .... 24

Tara thi na samarth anya dinno, udharnaro prabhu!
Mara thi nahi anya patra jag ma, jota jade he vibhu;
Mukti mangalsthan toy mujne, ichha na lakshmi tani,
Aapo samyag ratna shaam jeevne, to trupti thaye ghani …. 25